ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلیاژ ریختگی

casting alloy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

موادی فلزی که برای شکل‌ریزی یا ریخته‌گری شکلی (shape casting) به‌ کار می‌روند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ