ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آلومینیم آندشی

anodized aluminum

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آلومینیمی که با فرایند آندش مقاومت به خوردگی آن افزایش می‌یابد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما