ترجمه مقاله

آب‌شوند ژانویه

January thaw

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دوره‌ای از هوای ملایم در اواخر ژانویه در ایالات متحده که معمولاً هرساله برگشت می‌کند و این دوره در شمال شرق ایالات متحده بارزتر و در غرب میانه کمتر بارز است
ترجمه مقاله