ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاسخ دادن

دیکشنری فارسی به ترکی

yanıtlamak, cevap vermek
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ