ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیشب

دیکشنری فارسی به ترکی

dün gece, dün akşam
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ