ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گله وار رفتن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

flock, troop
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ