ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کندذهن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

dense, dimwitted, donkey, draggy, half-witted, witless
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ