ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کافی بودن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

do, suffice
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ