ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارد

دیکشنری فارسی به انگلیسی

carver, hack, knife
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ