ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چکش میخ کش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

claw hammer
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما