ترجمه مقاله

چراغ بادی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

hurricane lamp, lantern
ترجمه مقاله