ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشگام بودن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

pioneer, lead
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ