ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پژمان

دیکشنری فارسی به انگلیسی

crestfallen, remorseful, sad
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ