ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرهیاهو

دیکشنری فارسی به انگلیسی

noisy, roaring
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ