ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرمخاطره

دیکشنری فارسی به انگلیسی

dodgy, hazardous, unhealthy
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ