ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاسخ دادن زیرکانه و بدون معطلی با طعنه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

retort
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ