ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وفا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

devotion, fidelity, troth
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ