ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وابسته به نظارت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

regulative, regulatory, supervisory
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ