ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نگاه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

eye, look, regard, view
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ