ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نوار کاغذی در دستگاه نگارش بهای سهام

دیکشنری فارسی به انگلیسی

ticker tape
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما