ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشان (') برای نشان دادن کیفیت حروف صدادار

دیکشنری فارسی به انگلیسی

acute accent
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ