ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نت دولاچنگ (موسیقی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

sixteenth note
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ