ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقرض کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

extinguish, overthrow
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ