ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصوب شدن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

appoint
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ