ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتکف

دیکشنری فارسی به انگلیسی

anchorite, cloistered, hermit, troglodyte
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ