ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطلقه (زن)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

divorcee, divorcée
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ