ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصادره کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

condemn, confiscate, dispossess, expropriate, impress, requisition, seize
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ