ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مردد (عامیانه)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

wishy-washy
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ