ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخدوش سازی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

defacement, manipulation
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ