ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محسوس بودن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

feel, touch
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ