ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموع

دیکشنری فارسی به انگلیسی

aggregate, all, amount, ensemble, number, sum
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ