ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مامور

دیکشنری فارسی به انگلیسی

commissioner, emissary, officer
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ