ترجمه مقاله

ماشین لایروبی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

dredge
ترجمه مقاله