ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

bon mot, epigram, jest, joke, mots, one-liner, pleasantry, quip, story, witticism
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ