ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قول

دیکشنری فارسی به انگلیسی

assurance, faith, obligation, pledge, promise, troth, version, word
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ