ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قطب منفی (برق و مکانیک)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

cathode
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما