ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرار از مسئولیت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

escapism, truancy
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ