ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاقد قدرت تعقل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

brute
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ