ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علاقه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

affection, care, concern, desire, interest, fondness, liking, partiality, penchant, will
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ