ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرمنده کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

abash, discomfit, disconcert, discountenance, embarrass
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ