ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبح (عامیانه)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

spook
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ