ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیاهپوست

دیکشنری فارسی به انگلیسی

black, boy, Negro, Negroid
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ