ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیاست قبول مخاطره

دیکشنری فارسی به انگلیسی

brinkmanship
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ