ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلطان

دیکشنری فارسی به انگلیسی

emir, king, monarch, shah, sovereign, sultan, throne
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ