ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرافکنده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

abject, ashamed, crestfallen, down
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ