ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زینت شده با پولک و منجوق

دیکشنری فارسی به انگلیسی

sequined, sequinned
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ