ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زمین لرزه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

earthquake, quake, temblor
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ