ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زلزله

دیکشنری فارسی به انگلیسی

earthquake, quake, temblor
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ