ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روزی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

bread, diet, dietary, fare, portion, someday, sometime
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ