ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راندن گله وار

دیکشنری فارسی به انگلیسی

herd
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ